គ.ជ.ប បើកយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយអំពីការងារពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០១២

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News