សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ៖ ក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះ ក.ប.ធ បានសម្រេចតម្កល់ទុកសេចក្តីសម្រេចលេខ ០០៦ និង ០០៧ របស់ គ.ជ.ប ទុកជាបានការទាំងមូល និងការពិនិត្យអំពីសុចរិតភាព នៃ​ការ​ទទួល​បាន​អត្ត​សញ្ញាណ​ប័ណ្ណ​សញ្ជាតិ​ខ្មែរ មិន​មែន​ជា​សមត្ថកិច្ច​របស់​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ធម្ម​នុញ

Share

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News