សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ៖ ក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះ គ.ជ.ប បានសម្រេចរក្សាទុកឈ្មោះទាំង ៦០៩ នាក់ ក្នុង​បញ្ជី​បោះ​ឆ្នោត​ដំបូង​ដដែល ពេល​សវនាការ​សង្ខេប​ដោះ​ស្រាយ​ពាក្យ​បណ្តឹង​ចំនួន ៥០ ដែល​មាន​សំណុំ​រឿង​ពី​លេខ ១៦៩ ដល់ ២១៨

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News