ខេត្តព្រះសីហនុ ៖ សកម្មភាព​ប្រឡង​ជ្រើស​រើស​ជា​មន្រ្តី​ជាប់​កិច្ចសន្យា​រយៈពេល​ខ្លី ​ដើម្បី​បម្រើ​ការ​ងារ​​នៅ​លេខា​​ធិការដ្ឋាន​ គធ.ខប ​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ ឆ្នាំ២០១៧

ខេត្តព្រះសីហនុ ៖ សកម្មភាព​ប្រឡង​ជ្រើស​រើស​ជា​មន្រ្តី​ជាប់​កិច្ចសន្យា​រយៈពេល​ខ្លី ​ដើម្បី​បម្រើ​ការ​ងារ​​នៅ​លេខា​​ធិការដ្ឋាន​គណៈកម្មការ​រាជធានី ខេត្ត​រៀប​ចំ​ការ​បោះ​ឆ្នោត (គធ.ខប) ​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ  សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ ឆ្នាំ២០១៧

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News