ខេត្តពោធិ៍សាត់ ៖ សកម្មភាព​ប្រឡង​ជ្រើស​រើស​ជា​មន្រ្តី​ជាប់​កិច្ច​សន្យា​រយៈ​ពេល​ខ្លី​ ដើម្បី​បម្រើ​ការ​ងារនៅ​លេខា​ធិការ​ដ្ឋាន ​នៃ គធ.ខប ខេត្ត​ពោធិ៍សាត់ សម្រាប់​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើស​រើស​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ សង្កាត់ ឆ្នាំ២

ខេត្តពោធិ៍សាត់ ៖ សកម្មភាព​ប្រឡង​ជ្រើស​រើស​ជា​មន្រ្តី​ជាប់​កិច្ច​សន្យា​រយៈ​ពេល​ខ្លី​ ដើម្បី​បម្រើ​ការ​ងារនៅ​លេខា​ធិការ​ដ្ឋាន ​នៃ គណៈកម្មការរាជធានី ខេត្ត រៀបចំការបោះឆ្នោត (គធ.ខប) ខេត្ត​ពោធិ៍សាត់ សម្រាប់​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើស​រើស​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ សង្កាត់ ឆ្នាំ២

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News