សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ៖ គ.ជ.ប បាន​ទទួល​ពាក្យ​បណ្តឹង​សរុប​ចំនួន ១៧៣ បណ្តឹង ទាក់​ទង​នឹង​អ្នក​ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ក្នុង​បញ្ជី​បោះ​ឆ្នោត​ដំបូង​សរុប​ចំនួន ២៤៧៩ នាក់

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News