សេចក្ដី​ប្រកាសព័ត៌មាន ៖ ក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះ គ.ជ.ប បានសម្រេចរក្សាទុកឈ្មោះទាំង ៣២៦ នាក់ ក្នុង​បញ្ជី​បោះ​ឆ្នោត​ដំបូង​ដដែល នៅ​ពេល​សវនាការ​សង្ខេប​ដោះ​ស្រាយ​លើ​ពាក្យ​បណ្តឹង​ចំនួន ៣០

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News