សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ៖ គ.ជ.ប កំពុងពិនិត្យ និងសម្រាំងបេក្ខជន​ប្រឡងសរសេរ QCM និង​សម្ភាសន៍ ដើម្បីបម្រើ​ការ​ងារ​នៅ​តាម គធ.ខប សម្រាប់​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើស​រើស​ក្រុម​ប្រឹក្សា ឃុំ សង្កាត់ ឆ្នាំ២០១៧ ដែល​មាន​បេក្ខជន​ដាក់​ពាក្យ​សុំ​ប្រឡង​ចំនួន ១៤៤១ រូប

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News