សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន៖ នៅថ្ងៃទី​១៩ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៧ វេលាម៉ោង​ ០៩:៣០នាទីព្រឹក គ.ជ.ប បានបើក​សន្និសីទ​សារព័ត៌មាន​មួយ ស្ដីពី​ការ​ដោះ​ស្រាយ​បណ្ដឹងតវ៉ា បណ្ដឹង​ជំទាស់ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​បញ្ជី​បោះ​ឆ្នោត​ដំបូង

ចែករំលែក(Share)

." data-share-imageurl="https://www.nec.gov.kh/khmer/sites/default/files/field/image/Untitled-1_117.jpg">
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778