ក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះសម្រេចតម្កល់សេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតរាជធានីភ្នំពេញ ដែលបានពិន័យលោក សម រង្ស៊ី ចំនួន ១០ លានរៀល

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News