ទីស្ដីការ គ.ជ.ប ៖ នៅ​ថ្ងៃ​ទី ​​១៩ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៧ វេលាម៉ោង ​៩: ៣០ នាទីព្រឹក​ គ.ជ.ប បានធ្វើ​សន្និសីទ​​សារ​ព័ត៌មាន ស្ដីពី​ ការ​​ដោះ​​ស្រាយ​​បណ្ដឹង​​តវ៉ា បណ្ដឹង​​ជំទាស់​ ពាក់​ព័ន្ធ​​នឹង​​បញ្ជី​​បោះ​ឆ្នោត​ដំបូង

នៅ​ថ្ងៃ​ទី ​​១៩ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៧ វេលាម៉ោង ​៩: ៣០ នាទីព្រឹក​ នៅ​ទី​ស្ដីការ គ.ជ.ប បានធ្វើ​សន្និសីទ​​សារ​ព័ត៌មាន ស្ដីពី​ ការ​​ដោះ​​ស្រាយ​​បណ្ដឹង​​តវ៉ា បណ្ដឹង​​ជំទាស់​ ពាក់​ព័ន្ធ​​នឹង​​បញ្ជី​​បោះ​ឆ្នោត​ដំបូង ដឹក​នាំ​ដោយ ៖ ឯកឧត្តម មាន សទិ សមាជិក គ.ជ.ប ឯកឧត្តម ហ៊ីង ធីឫទ្ធិ សមាជិក គ.ជ.ប ឯកឧត្តម ហង្ស ពុទ្ធា សមាជិក គ.ជ.ប និង​ជា​អ្នក​នាំ​ពាក្យ ឯកឧត្តម ម៉ៅ សុភារិទ្ធ អគ្គលេខាធិការរង គ.ជ.ប និងឯកឧត្តម សោម សូរីដា អគ្គលេខាធិការរង គ.ជ.ប

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News