សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ៖ ក្រុម​ប្រឹក្សា​ជំនុំ​ជម្រះ គ.ជ.ប បាន​សម្រេច​រក្សា​ទុក​ឈ្មោះ​អ្នក​បោះឆ្នោត​ទាំង ២០០ នាក់ ក្នុង​បញ្ជី​បោះឆ្នោត​ដំបូង​ដដែល​ នៅ​ពេល​សវនាការ​ជា​សាធារណៈ​ថ្ងៃទី ១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ លើ​ពាក្យ​បណ្តឹង​/​សំណុំរឿង​ ចំនួន ១៦

ចែករំលែក(Share)

." data-share-imageurl="https://www.nec.gov.kh/khmer/sites/default/files/field/image/2017-1-19-9-30-20-front.jpg">
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778