សេចក្ដីប្រកាស​ព័ត៌មាន​៖ គ.ជ.ប បានសម្រេច​រក្សាទុក​ឈ្មោះ​ទាំង ៣៧៨នាក់ នោះ​​ក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោត​ដំបូងដដែល

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News