អ្នកនាំពាក្យ គ.ជ.ប សូមបំភ្លឺជូនសាធារណនទាំងអស់ឱ្យបានជ្រាបថា ក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះ គ.ជ.ប ពុំ​បាន​សម្រេច​លុប​ឈ្មោះ​អ្នក​បោះ​ឆ្នោត​ណា​ម្នាក់ ចេញ​ពី​បញ្ជី​បោះ​ឆ្នោត​ដំបូង​នោះ​ទេ

ចែករំលែក(Share)

." data-share-imageurl="https://www.nec.gov.kh/khmer/sites/default/files/field/image/Untitled-2_20.jpg">
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778