សេចក្តីជូនដំណឹង ៖ គ.ជ.ប បើកសវនាការជាសាធារណៈ នៅថ្ងៃទី ១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ វេលាម៉ោង ០៨:៣០ នាទីព្រឹក លើ​ពាក្យ​បណ្តឹង​ចំនួន ១៦ ៖ លេខ ០៧០ ០៧១ ០៧២ ០៧៣ ០៧៤ ០៧៥ ០៧៦ ០៧៧ ០៧៨ ០៧៩ ០៨០ ០៨១ ០៨២ ០៨៣ ០៨៤ និង ០៨៥ សាលសន្និសិទ គ.ជ.ប

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News