សេចក្តីជូនដំណឹង ៖ គ.ជ.ប បើកសវនាការជាសាធារណៈ នៅថ្ងៃទី ១៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ វេលាម៉ោង ០៨:៣០ នាទីព្រឹក លើពាក្យបណ្តឹងចំនួន ១៦ ៖ លេខ ០៥៤ ០៥៥ ០៥៦ ០៥៧ ០៥៨ ០៥៩ ០៦០ ០៦១ ០៦២ ០៦៣ ០៦៤ ០៦៥ ០៦៦ ០៦៧ ០៦៨ និង ០៦៩ នៅសាលសន្និសិទ គ.ជ.ប

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News