បញ្ជីរាយនាមបេក្ខជនដែលត្រូវប្រលងសរសេរ-QCM ឬ/និងសម្ភាសន៍ ឬ/និងតេស្តកុំព្យូទ័រ សម្រាប់​នាយកដ្ឋាន​បណ្តុះ​បណ្តាល និងអប់រំ​អ្នក​បោះឆ្នោត នៅថ្ងៃទី០៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News