សេចក្តីជូនដំណឹង៖​ គ.ជ.ប សូមជម្រាបជូនសាធារណជនឱ្យបានជ្រាបថា គ.ជ.ប ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យារយៈពេលខ្លី ចំនួន ១៧៥ រូប ជាមន្រ្តីជាប់កិច្ចសន្យារយៈពេលខ្លី ដើម្បីបម្រើការងារនៅតាមគណៈកម្មការរាជធានី ខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោត

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News