គេហទំព័រស្វែងរកទិន្នន័យអ្នកបោះឆ្នោត ក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោត

ស្វែងរកទិន្នន័យអ្នកបោះឆ្នោត (Voter List) ចុចទីនេះ voterlist.nec.gov.kh

ថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ នីតិកាលទី៧ ឆ្នាំ២០២៣ ធ្វើឡើង​នៅ​ថ្ងៃ​អាទិត្យ ទី​២៣ ខែកក្កដា​ ឆ្នាំ​២០២៣

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News