សេចក្ដី​ជូន​ដំណឹង​ ស្ដី​ពី​កាល​បរិច្ឆេទ និង​ទី​កន្លែង​ប្រឡង​សរសេរ - QCM ឫ/និង​សម្ភាសន៍ ឬ/និង​តេស្ដ​កុំ​ព្យូទ័រ​ ជ្រើសរើស​មន្ត្រី​ជាប់​កិច្ច​សន្យា​ឱ្យ​បម្រើ​ការ​ងារ​នៅ​អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន​ គ.ជ.ប

Share

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News