សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន៖ នៅថ្ងៃទី​០៣ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៧ ជាថ្ងៃ​ដំបូង​នៃ​ការ​បិទ​ផ្សាយ​បញ្ជី​បោះ​ឆ្នោត​ដំបូង​ និង​បញ្ជី​ឈ្មោះ​អ្នក​​ដែល​នឹង​ត្រូវលុប​ចេញ​ពី​បញ្ជី​បោះ​ឆ្នោត

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News