សេចក្ដីអំពាវនាវ៖ គ.ជ.ប សូម​ជម្រាប​ជូន​សារធារណ​ជន​ទាំង​អស់​ឱ្យ​បាន​ជ្រាប​ថា បន្ទាប់​ពី​បញ្ចប់​ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត ដើម្បី​រៀបចំ​បញ្ជី​បោះ​ឆ្នោត​ថ្មី​ ឆ្នាំ​២០១៦ រួច​មក គ.ជ.ប នឹង​ធ្វើ​ការ​បិទ​ផ្សាយ​បញ្ជី​បោះ​ឆ្នោត​ដំបូង

ចែករំលែក(Share)

." data-share-imageurl="https://www.nec.gov.kh/khmer/sites/default/files/field/image/Untitled-1_80.jpg">
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778