សេចក្ដី​ជូន​ដំណឹង៖ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​​២៩ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៦ ឯកឧត្ដម​ ស៊ិក ប៊ុន​ហុក ប្រធាន​ គ.ជ.ប បាន​ធ្វើ​ការ​អំពាវនាវ​តាម​ទូរទស្ស​ន៍​ជាតិ​កម្ពុជា​

Share

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News