នៅ​ថ្ងៃទី​២៨ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៦ វេលា​ម៉ោង​១០:០០នាទី​ព្រឹក​ គ.ជ.ប បាន​រៀប​ចំ​កិច្ចប្រជុំ​ផ្សព្វផ្សាយ​ជាមួយភាគី​ពាក់ព័ន្ធ​ ស្ដី​ពី​ការ​ត្រៀម​រៀប​ចំ​បិទ​ផ្សាយ​បញ្ជី​បោះ​ឆ្នោត​ដំបូង​ និង​បញ្ជី​ឈ្មោះ​អ្នក​ដែលនឹង​ត្រូវ​លុប​ចេញ

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News