សេចក្ដី​ជូន​ដំណឹង៖ អគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃ គ.ជ.ប សូមជូន​ដំណឹង​ដល់​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ​ព័ត៌មាន​ជាតិ និង​អន្តរជាតិ​ទាំងអស់​ឱ្យបាន​ជ្រាប​ថា គ.ជ.ប នឹង​មាន​រៀបចំ​កិច្ចប្រជុំ​ផ្សព្វផ្សាយ​ នៅថ្ងៃទី​២៨ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៦

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News