ខិត្តប័ណ្ណ​ស្ដីពី បញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូង និង​បញ្ជី​ឈ្មោះ​ដែល​នឹង​ត្រូវ​លុប​ចេញ​ពី​បោះ​ឆ្នោត

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News