សេចក្ដី​ប្រកាសព័ត៌មាន៖ នៅ​ថ្ងៃទី​០៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៦ គ.ជ.ប សហការជាមួយ​អង្គការ​ជនពិការកម្ពុជា បាន​រៀបចំ​វគ្គបណ្ដុះ​បណ្ដាល ស្ដីពីពិការភាព និង​ការ​បោះ​ឆ្នោត

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News