សេច​ក្ដី​កែតម្រូវ​៖ អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន​នៃ​ គ.ជ.ប សូម​ធ្វើការ​កែ​តម្រូវ​លើ​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ ១១៦/១៦ គ.ជ.ប/អគ្គ/ប្រ.ក.ព ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​២៨ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៦

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News