ចុះ​ថ្ងៃទី១១ ខែ​វិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ​២០១៦ ៖ សេចក្ដីជូន​ដំណឹង ការ​បិទ​ផ្សាយ​បញ្ជី​បោះ​ឆ្នោត​ដំបូង រួម​នឹង​បញ្ជី​ឈ្មោះ​អ្នក​ដែល​នឹង​ត្រូវ​លុប​ចេញ​ពី​បញ្ជី​បោះ​ឆ្នោត​តាម​ឃុំ សង្កាត់​ ទូទាំង​ប្រទេស និង​មាន​បង្ហោះ​នៅ​លើ​គេហទំព័រ

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News