សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន៖ សហភាព​អឺ​រ៉ុប បានផ្ដល់​ជំនួយ​ប្រមាណ ៥លាន៤សែន ដុល្លារ​សហរដ្ឋអាមេរិក ដល់​ គ.ជ.ប ក្នុង​ដំណើរការចុះ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​ថ្មី ឆ្នាំ​២០១៦

ចែករំលែក(Share)

." data-share-imageurl="https://www.nec.gov.kh/khmer/sites/default/files/field/image/Untitled-2_13.jpg">
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778