សកម្មភាពឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ របស់គណបក្សនយោបាយ តាមបណ្តាខេត្តប៉ែកខាងលិច និងខាងជើងនៃប្រទេសកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី១៨-១៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១២

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778