ការបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយអប់រំអ្នកបោះឆ្នោត ឲ្យទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ដើម្បីរៀបចំបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មី ឆ្នាំ២០១៦ ក្នុងពិធីបុណ្យអុំទូក

Share

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News