សេច​ក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន៖ ថ្ងៃទី១១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៦ វេលាម៉ោង​១០:០០នាទីព្រឹក គ.ជ.ប បានរៀបចំ​កិច្ចប្រជុំ​ផ្សព្វផ្សាយ​ជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ ស្ដីពី​សារៈសំខាន់​នៃ​ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោតថ្មី

ចែករំលែក(Share)

." data-share-imageurl="https://www.nec.gov.kh/khmer/sites/default/files/field/image/Untitled-1_50.jpg">
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778