សេចក្ដី​ប្រកាសព័ត៌មាន៖ ក្នុងដំណើរការនៃ​ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត ដើម្បី​រៀបចំបញ្ជីបោះ​ឆ្នោតថ្មី គ.ជ.ប​ បាន​សហការជាមួយ​អង្គការ JICA ផលិត​ស្ប៉ត (Sport) វីដេអូអប់រំ ស្ដីពី​ការចុះ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​ ដែលមានរយៈពេល ១នាទី ហើយ​បាន​ចាក់​ផ្សាយ​តាម​ទូរទស្សន៍

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News