សេចក្ដី​ប្រកាសព័ត៌មាន៖ ក្នុងដំណើរការនៃ​ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត ដើម្បី​រៀបចំបញ្ជីបោះ​ឆ្នោតថ្មី គ.ជ.ប​ បាន​សហការជាមួយ​អង្គការ JICA ផលិត​ស្ប៉ត (Sport) វីដេអូអប់រំ ស្ដីពី​ការចុះ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​ ដែលមានរយៈពេល ១នាទី ហើយ​បាន​ចាក់​ផ្សាយ​តាម​ទូរទស្សន៍

ចែករំលែក(Share)

." data-share-imageurl="https://www.nec.gov.kh/khmer/sites/default/files/field/image/Untitled-1_44.jpg">
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778