នៅព្រឹកថ្ងៃពុធ ទី២៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ វេលាម៉ោង១០:00នាទី នៅទីស្ដីការ​ គ.ជ.ប ឯកឧត្តម ស៊ិក ប៊ុនហុក ប្រធាន គ.ជ.ប និងឯកឧត្តម គួយ ប៊ុនរឿន អនុប្រធាន គ.ជ.ប បានទទួលជួបលោក ធីម ម៉ៃបឺហ្គឺ (Mr. Tim Mieburger) នាយកប្រចាំតំបន់របស់អង្គការមូលនិធិអាស៊ី

នៅព្រឹកថ្ងៃពុធ ទី២៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ វេលាម៉ោង១០:00នាទី នៅទីស្ដីការ​ គ.ជ.ប ឯកឧត្តម ស៊ិក ប៊ុនហុក ប្រធាន គ.ជ.ប និងឯកឧត្តម គួយ ប៊ុនរឿន អនុប្រធាន គ.ជ.ប បានទទួលជួបលោក ធីម ម៉ៃបឺហ្គឺ (Mr. Tim Mieburger) នាយកប្រចាំតំបន់របស់អង្គការមូលនិធិអាស៊ី ទទួលបន្ទុកកិច្ចការបោះឆ្នោត​ និងកិច្ចការនយោបាយ​ និង​លោក​ ស៊ីឡាស អ៊ីវឺរ៉េត (Mr. Silas Everett) តំណាង​អង្គការ​មួលនិធិ​អាស៊ី​ប្រចាំ​កម្ពុជា ដើម្បី​សំដែង​ការ​គួសម​ និង​ស្វែងយល់ពីដំណើរ​ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​ ឆ្នាំ​២០១៦។

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News