សំណើសុំឱ្យក្រសួងមហាផ្ទៃ​ធ្វើការណែនាំ​ទៅ​អាជ្ញាធរឃុំ​ សង្កាត់ ឱ្យ​ពង្រឹង​ការ​ចេញ​លិខិតបញ្ជាក់​ទី​លំនៅក្នុងឃុំ សង្កាត់​ជូនប្រជាពលរដ្ឋ សម្រាប់គោលដៅ​នៃការ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត

ចែករំលែក(Share)

." data-share-imageurl="https://www.nec.gov.kh/khmer/sites/default/files/field/image/1023-251016-S838_thumb.jpg">
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778