គ.ជ.ប បង្ហាញទឹកខ្មៅលុបលាងមិនជ្រះ និងគំរូសន្លឹកឆ្នោត

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778