ភ្ងាក់ងារនៃគណបក្សនយោបាយ ចំនួន ១១៨.៨១០ នាក់ នឹងសង្កេតមើលការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុម​ប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណតិ្តទី៣

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778