ការដាក់ ការទទួល​ និង​ការដោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹង​ក្នុងដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត​ ដើម្បីរៀបចំបញ្ជីបោះឆ្នោត​ថ្មី ឆ្នាំ​២០១៦

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News