ព្រះរាជក្រឹត្យ តែងតាំង​​ជា​ប្រធាន អនុប្រធាន និង​សមាជិក សមាជិកា គ.ជ.ប

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778