នៅ​ថ្ងៃទី​២៩ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៦ នៅវេលា​ម៉ោង ០៤និង៣០នាទីរសៀល នៅ​សណ្ឋាគារ ភ្នំពេញ វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល ប្រិច​ (BRIDGE) ស្ដីពី​ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត និង​អប់រំ​អ្នក​បោះ​ឆ្នោត ដែល​រៀបចំ​ឡើង​ដោយ គ.ជ.ប សហការជាមួយ​អង្គការ IFES ត្រូវ​បានបិទ​បញ្ចប់

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News