លិខិត​របស់ គ.ជ.ប លេខ៨៥៩៖ ជម្រាបមក​លោកប្រធាន​សហភាពការងារកម្ពុជា ករណី​ស្នើ​អនុញ្ញាតច្បាប់​ជូន​កម្មករនិយោជិតដើម្បីទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត

ចែករំលែក(Share)

." data-share-imageurl="https://www.nec.gov.kh/khmer/sites/default/files/field/image/Untitled-4_0.jpg">
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778