លិខិតរបស់​ គ.ជ.ប ជម្រាបជូន​ ឯកឧត្តម យឹម សុវណ្ណ ប្រធាន​គណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិ គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ ស្ដីពី​ការ​ជួយ​សម្រួល​ការ​ងារ​ផ្សព្វផ្សាយ​ជា​សារណៈ​តាម​បណ្ណា​ឃុំ សង្កាត់​ពី​ដំណើរ​ការនៃការ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត

ចែករំលែក(Share)

." data-share-imageurl="https://www.nec.gov.kh/khmer/sites/default/files/field/image/Untitled-3_0.jpg">
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778