លិខិតលេខ៣០៤៦ មស.ត្ររ ចុះថ្ងៃទី២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ របស់​ក្រសួង​មុខងារ​សាធារណៈ ឆ្លើយតប​នឹង​លិខិតរបស់​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀបចំការ​បោះឆ្នោត

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News