សេចក្ដី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន៖​ ការដាក់ ការទទួល និង​ការ​ដោះ​ស្រាយ​ពាក្យ​បណ្ដឹង​ក្នុង​ដំណើរ​ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត ដើម្បី​រៀប​ចំបញ្ជី​បោះ​ឆ្នោត​ថ្មី ឆ្នាំ​២០១៦ ពី​ថ្ងៃទី​០១ ដល់​ថ្ងៃទី​១៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៦

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News