សេចក្ដីប្រកាស​ព័ត៌មាន៖ នៅថ្ងៃទី០៩ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៦ គ.ជ.ប បាន​ចេញ​សេចក្ដីណែនាំ ដល់ លធ.ខប គ្រូបង្ហាត់​ប្រចាំ​ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ កបឃ.ស និង ក.ច.ប ស្ដី​ពីការ​កែលម្អ​ដំណើរ​ការចុះ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត ដើម្បី​រៀបចំ​បញ្ជី​បោះ​ឆ្នោតថ្មី ឆ្នាំ​២០១៦

Share

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News