ពិធីបិទវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការបោះឆ្នោត​ការរាប់សន្លឹកឆ្នោត​ និងការបូកសរុបលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោត

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778