នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី០៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ នៅទីស្តីការ គ.ជ.ប ឯកឧត្តម ហង្ស ពុទ្ធា សមាជិក និងអ្នកនាំពាក្យ គ.ជ.ប បានផ្តល់កិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកទូរទស្សន៍ PNN ស្តីពីដំណើរការនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ដើម្បីរៀបចំ​បញ្ជីបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០១៦ គិតត្រឹមថ្ងៃទី០៨ ខែកញ្ញា

នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី០៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ នៅទីស្តីការ គ.ជ.ប ឯកឧត្តម ហង្ស ពុទ្ធា សមាជិក និងអ្នកនាំពាក្យ គ.ជ.ប បានផ្តល់កិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកទូរទស្សន៍ PNN ស្តីពីដំណើរការនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ដើម្បីរៀបចំ​បញ្ជីបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០១៦ គិតត្រឹមថ្ងៃទី០៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦។

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News

 

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778