ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈអនុញ្ញាតឱ្យនិយោជិក កម្មករ​ កម្មរិនី ឈប់សម្រាក ពី១ថ្ងៃ ទៅ ៣ថ្ងៃ ដើម្បីចូលរួមបោះឆ្នោត

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News