ច្បាប់ស្តីពីសញ្ជាតិ នស/រកម/១០៩៦/៣០ ដែលរដ្ឋសភាបានអនុម័តកាលពីថ្ងៃទី ២០ ខែសីហា ឆ្នាំ ១៩៩៦ នាសម័យប្រជុំវិសាមញ្ញ នីតិកាលទី ១

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News